Oversigt

Kampstrup - Asnæsværket: Demonteret af tråd og  stålmaster 150 K/VMidtkraft: Allingåbro - Ølst, Demontering af træmaster og tråd 60 K/VSinkløv: Udskiftning af radar på stålmastEnerginet: Træfælding nordjyllandØsterild vindmølletestpark: Montering af 2 stk platform og vindscanner 50m. og senere flytning til 200m højde.DTU Lyngby: trukken kabel til inddørsdækning af mobiltelefon.Skejby universitetshospital: Trukken kabelrør til den nye strålekanon.Nybro gasanlæg: Reparation af lys i 150m høj afbrændingstårn.Energinet Norgeslinie: Udskiftning af masterEnerginet : Mosbæk-Tjele, udskiftning af tråd og isolatotOI-Electric: Rostock, montering af kabelkanal og låg, hjalp til med at trække kabler til scensor i vindmølle monopæl.Energinet: Foulum/Tjele, jording af transformerstationHøvsøre vindmølletestpark: montering af faldsikring.Esbjerg: Vindmølleskib, trukken kabel.Grundfos : Trukken kabel og laver jording.Forsvaret: Gennemgang af master.Østerild: Ombygning af mast.Eide, Færøerne: Udskiftning af bardunner.Svinkløv, Forsvaret : Reparation af radar.Energi Midt: Omlægning af 60 K/V linie.Asnæsværket - Kampstrup:  Demontering af 150 K/V linie, master og tråd.Energinet: Landrupgård: afdækning af kabler.Fredericia: Vores kunst, montering af tre master ved motorvejen.Energinet: Demontering af 400 K/V linien ved Middelfart.Randers sygehus: lavet diverse små jobs.Energinet: Lillebælt , demonteret af tråd over bæltet, 120 m. master.Banedanmark : GSMR, eftersyn af master.Energinet: Odense, samling og udskiftning af master , 400 K/V.Forsvaret: Radarhoved Multebjerg: Jording af mast og bardunfundamenter.Flytning af master og antenner for forsvaret ( Rishøj, Frederikshøj ). Samling af master for banedanmark. Udskiftning af 60 meter mast for  forsvaret ( Kulsbjerg ). Udskiftning af vindmåler på Hornsrev ( 100 meter mast ). Bygning af 250 m mast i Østerild vindmølle testcenterMontering af master og antenne på Færøerne ved Thorshavn for forsvaret. Flytning af master og antenner for forsvaret ( Rishøj, Frederikshøj ). Samling af master for banedanmark. Udskiftning af 60 meter mast for  forsvaret ( Kulsbjerg ).Udskiftning af vindmåler på Hornsrev ( 100 meter mast ).Bygning af 250 m mast i Østerild vindmølle testcenter. Montering af master og antenne på Færøerne ved Thorshavn for forsvaret. Udskiftning af vindmåler på Hornsrev ( 100 meter mast ). Samling af master for banedanmark. Demontering af 60 meter mast for forsvaret ved Thorshavn, Færøerne. Udskiftning af 60 meter mast for forsvaret ( Skagen).Statoil ( Kalundborg)  Kontrol af barduner på flæren. Bygning  af nyt dæk og renovering af antenner på fyrtårn( Anholt ).Udskiftning af udstyr (Nokia udstyr ) for Telenor.Bygning og renovering af højspænding ledninger 50/60 kV – 132 /150 kV og 400 kV . Bygning af 400/150 transformerstation for ELTRA ved Kindstrup . Udskiftning af jordtråd til lyslederkabel fra Horsens til Malling og fra Tjele til Holstebro . Trådtrækning over Limfjorden og Lillebælt . Renovering af 150 kV ledning Mosbæk – Fjerritslev . Bygning af 150 kV. ledning Tjele – Mosbæk . Demontering af 60 kV på Storstrømbroen.Støbning og renovering af fundamenter på Fyn og Sjælland.Samling af master for Sonofon og Tele-com ( 30 – 60 m. ) . Montering af antenner for Sonofon , Tele-com , Telia og Mobilix . Montering af føringsvej - udlingsforbindelser – antennebæring og andet stålarbejde forbindelse med montering af kabiner . Montering af mini link for Nokia og Erikson . Kørt på eftersyn og vedligeholdelse af master og antenner hos Sonofon . Arbejde som holdleder i over 3 år i forbindelse med antennearbejde . Var med til at starte op i København for Telia/ Erikson med montering af kabler og antenner . Været en kort tur i Belgien for at hjælpe med til at monteret paraboler ( mine link ). Bygning af Radiorum for TDC og Sonofon . Udskiftning af ensretter i Sonofons radiorum . Bygning og montering af master , antenner , kabler og jording for 3GIS i Sverige . Maste montering ved hjælp af  mobilkran eller rejsemast . Mastehøjde 60 til 90 m. med barduner . Holdleder for det ene hold .Udskiftning af barduner for Tele-com på deres sendemaster ( 120-220 m.) . Bl.a. Glaxsake – Rangstrup – Thisted . Montering forstærkninger på mast ved Tolne . Opstramning af barduner på TV2 – master og master for TDC ( 60-200 m master ) . Udskiftning af 200 m. stige og rygbøjler i Rangstrup mast .Været udstationeret i Warszawa i Polen i 4½ måned . Hvor jeg var med til at udskifte barduner og isolator på en 337 m langbøge mast . For det polske teleselskab . Opstamning af barduner på masten .( to år senere ) .Været i Bosnien ( Doboj ) 2 gange for det danske militær . Montering af svellefundamenter – lavet jordnet og montering af 2 master med barduner . Den ene mast blev monteret ved hjælp af helikopter og rejsemast og den anden med mobilkran . Montering af parabol – antenner og kabler på den ene mast . Færøerne for farvandsvæsnet . Vedligeholdelse og gennemgang af en 200 m. mast ved Eide ( Loren-C mast ) . Udskiftning af barduner på master ved Klakvig og Eide . Gennemgang og renovering af sendemast på Mykines . Renovering af 2 stk 25 m. sendemaster på Suduroy ( Akrabjerg Fyr ) .Støbning og montering af skilte og vej-portaler . Bl.a. ved motorvej ved Århus – Hjørring/Frederikshavn - København . Fundamenter og portaler montage forbindelse med Øresundforbindelse og Storebælt . Var med til at åbne Øresundforbindelse ) . Støbning og montering af cykel og venterum for DSB .